Zwroty podręczników szkolnych

Zwracamy się z prośbą do uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców, aby sprawdzić stan użyczonych we wrześniu 2018 r. przez szkołę podręczników.
W razie zniszczenia, które wyklucza dalsze użytkowanie podręcznika lub zagubienia podręcznika, rodzice proszeniu są o jego odkupienie.
Informację co do indywidualnego dla każdej klasy terminu zwrotu podręczników można uzyskać od nauczyciela – wychowawcy (między 03 a 13 czerwca 2019 r.)