Informacja


Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud w zakładce Budżet i Finanse.

Czytaj dalej...