Informacja

14.06.2019r. (piątek) o godz. 17.00 w świetlicy w budynku B odbędzie się spotkanie Dyrektora z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola oraz kl. I  SP na rok szkolny 2019/2020.