Informacja

W związku z tym lekcje odbywają się według harmonogramu:

1. 8.00 – 8.30
2. 8.40 – 9.10
3. 9.20 – 9.50
4. 10.05 – 10.35
5. 10.50 – 11.20
I przerwa obiadowa
6. 11.40 – 12.10
II przerwa obiadowa
7. 12.25 – 12.55
8. 13.00 – 13.30