Obiady w szkole od 9 września 2019r

Zapraszamy do korzystania ze smacznych, gorących posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej. Cena obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł. Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości planowanych posiłków na dany miesiąc (liczba dni żywieniowych).

Opłata za obiady szkolne w kolejnych miesiącach wynosi:

  • w wrzesień 2019r. 56zł. (16dni)
  • w październiku 2019r. 80,50zł.(23dni)
  • w listopadzie 2019r. 66,50zł.(19dni)
  • w grudniu 2019r. 56zł. (16dni)

Prosimy dokonywać opłaty zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej. Rodzice pragnący zapisać dzieci na obiady proszeni są o składanie deklaracji i dokonywanie opłat u intendenta wyznaczonych godzinach i dniach:

Wrześniu do 6.09.2019r.

Październiku od 26.09-4.10.2019r.

Listopad od 28.10-5.11.2019r.

Grudzień od 27.11-5.12.2019r.

budynek „B” od godz.: 7:45 do 9:00 i od 13:30-14:30

Opłaty za obiad można uiścić  również poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe do każdego 5- tego dnia miesiąca. Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka, od następnego dnia po telefonicznej lub osobistej informacji. Dzień zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Odliczenie następuje przy kolejnej opłacie.

Telefon do intendenta : budynek „B”-58 676 41 82 nr. wew. 30

Dane do Przelewu:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie

ul Szkolna 4

84-217 Szemud

nr konta bankowego 53 8351 0003 0030 4427 2000 0040

(proszę o wpisanie w tytule przelewu: imię i nazwisko, klasę ucznia, rodzaj wpłaty np. Jan Kowalski, 5a, opłata za obiad miesiąc I 2019).