Logo biblioteki szkolnej

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU
KONKURS NA LOGO – EXLIBRIS BIBLIOTEKI

W ramach realizacji zadań przewidzianych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa biblioteka postanowiła przeprowadzić wśród uczniów klas gimnazjalnych konkurs na „LOGO BIBLIOTEKI”. 
Ogłoszenie wraz z regulaminem akcji zostało zamieszczone na fanpage`u biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły. Dzięki współpracy z panią Martą Dudą, która czuwała nad artystycznym poziomem nadsyłanych prac, dotarły do nas same wspaniałe wytwory wyobraźni  gimnazjalistów.
Zainteresowanie było bardzo duże. Biblioteka otrzymała 48 prac – projektów logo, z czego większość odznaczała się pomysłowością i kreatywnością uczniów. Projekty były wykonane przy użyciu technik graficznych, komputerowych.
Najlepszym okazał się projekt uczennicy klasy IIIC  – Moniki Wickiej, która narysowała, a następnie zeskanowała swój exlibris.
Obecnie, logo biblioteki funkcjonuje jako znak graficzny na stronie internetowej. Ozdabiać także będzie sygnowane przez bibliotekę dyplomy, nagrody książkowe itp.

Konkurs pozwolił uczniom na rozwijanie kompetencji informacyjnych, naukę nowych umiejętności z zakresu pracy w programach graficznych, rozwinął wiedzę na temat exlibrisu , jego historycznego i obecnego znaczenia, a także przyczynił się do zainteresowania założeniami NPRCZ, którego szkoła jest beneficjentem. Biblioteka zyskała nowych czytelników i „sojuszników” dla podejmowanych działań promujących świat książki.