Słynni dyslektycy

Nauka przez działanie! Lekcje biblioteczne na temat „Słynnych dyslektyków”
09.10.2017 klasy : 6, 7, 2 i 3 Gimnazjum

W ramach realizacji założeń NPRCz, zostały przeprowadzone projektowe lekcje biblioteczne z wykorzystaniem księgozbioru i zasobów biblioteki szkolnej.
Zadaniem uczniów było stworzenie listy „Słynnych dyslektyków”. Z prawdziwą fascynacją, uczniowie odkrywali, ze takie postacie jak Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Tom Cruise czy Walt Disney były dyslektykami, co w żadnej mierze nie stanęło im na drodze w dokonaniu wielkich rzeczy. W poszukiwaniach wykorzystano encyklopedie, albumy oraz zasoby sieci. Następnie, każdy uczeń wybrał sobie postać, z którą się identyfikuje, wykonał rysunek w kolorze. Wszystkie zdjęcia uczniowie umieścili na tablicy, tworząc w ten sposób wspaniałą galerię dyslektyków w bibliotece szkolnej.
Zadanie to przyczyniło się do wzbudzenia zainteresowań poznawczo – czytelniczych uczniów oraz zwróciło uwagę na ofertę ciekawych działań proczytelniczych biblioteki szkolnej, w tym NPRCz.