Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”

We wtorek 14 listopada 2017r 22 uczniów naszej szkoły , z klas 7 oraz II i III klas gimnazjum, przystąpiło do międzynarodowego konkursu informatycznego „ Bóbr z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs powstał w 2004 roku na Litwie. W Polsce, za organizację i przebieg odpowiedzialny jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Główne cele konkursu to rozwijanie i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Zadania konkursowe sprawdzają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i jego oprogramowania przy rozwiązywaniu różnych sytuacji  i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania m.in.: historii, techniki, geografii czy języków obcych. Dzięki temu konkurs umożliwia uczniom wykazanie się szeroką wiedzą oraz umiejętnością algorytmicznego myślenia, która jest niezbędna w dzisiejszym, cyfrowym świecie. Wszystkim młodym „informatykom” życzymy zdobycia jak najlepszego wyniku oraz wytrwałości w zdobywaniu dalszej wiedzy.

                                                                            n-le informatyki  Beata Lewandowska, Patrycja Struck, Justyna Wicon