Informacje

 

Rada Rodziców Zespół Szkolno – Przeszkolny z oddziałami gimnazjalnymi

konto: 15-8351-0003-0032-2388-2000-0010

Bank Rumia Spółdzielczy o/Szemud

Składka na Radę Rodziców wynosi 10 zł od dziecka. Składka na Radę Rodziców w przypadku posiadania więcej niż 3 dzieci w szkole wynosi 30 zł od rodziny.