Grudzień z książką

Sprawozdanie z realizacji projektu GRUDZIEŃ  Z  KSIĄŻKĄ

W grudniu 2017 roku w Szkole Podstawowej w Szemudzie,  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowano projekt GRUDZIEŃ Z KSIĄŻKĄ. Projektem objęci byli uczniowie klas I-VII. 

Cele projektu:

 • popularyzowanie czytelnictwa i motywowanie uczniów do czytania,
 • zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
 • rozwijanie zainteresowań przedmiotowych –literackich, przyrodniczych, plastycznych, itp.,
 • kształcenie wrażliwości czytelniczej,
 • rozbudzanie zainteresowań książką,
 • wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
 • motywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej,

Działania podjęte przez klasy I-III:

     Klasy nauczania wczesnoszkolnego, w ramach projektu, zajęły się baśniami, bajkami i legendami. Na zajęciach uczniowie zapoznawali się z treścią utworów, następnie opowiadali o bohaterach i wydarzeniach w nich opisanych. Kolejnym etapem było wykonanie ilustracji i stworzenie przestrzennych  obrazów gdańskich i gdyńskich kamienic, i zabytków, które zostały umieszczone na przygotowanej wystawie – klasy II i III. Natomiast klasy pierwsze robiły karmniki z butelek typu pet, układały i pisały zdania o Elemelku. Uczniowie poznawali ptaki zimujące w Polsce, liczyli okruszki dla Elemelka.

Klasy I a,b,c –  bajka „O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”

Klasy II a,b – „Baśnie gdyńskie” – „Gdynia”

Klasa II c – „Szklana góra”

Klasy III a, b – „Baśnie gdańskie” – „Lwy z gdańskiego ratusza”, „Stolemowe dary dla Gdańska”, „Żabi król”

Klasa IIIc – „Jak to z lnem było”

Działania podjęte w klasach IV-VII:

 1. Na godzinach wychowawczych, we wszystkich klasach IV-VII przeprowadzono zajęcia „Dlaczego warto czytać?”. Wychowawcy przedstawili pozytywne skutki czytania, co było wstępem do dyskusji przeprowadzonej z udziałem uczniów.
 2. Każda klasa przygotowała gazetkę dotyczącą książek i czytelnictwa. Gazetki można było podziwiać we wszystkich salach lekcyjnych.
 3. Na lekcjach języka polskiego uczniowie pisali listy zachęcające do przeczytania swojej ulubionej książki. Następnie przedstawiali swe prace przed kolegami z klasy. Prezentowali też egzemplarze lektur, o których pisali. Zostali również nagrodzeni ocenami z przedmiotu.
 4. Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie, z pomocą nauczyciela, tłumaczyli fragmenty książek wypożyczonych ze szkolnej bibliotekiz języka polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski.
 5. Na lekcjach matematyki uczniowie układali i obliczali zadania z treścią dotyczące szkolnego księgozbioru, a podczas lekcji geometrii wykonywali modele książek z życzeniami.
 6. Na lekcjach informatyki uczniowie przedstawiali na wykresach dane dotyczące czytelnictwa w naszej szkole.
 7. Na zajęciach techniki wszyscy uczniowie wykonywali zakładki do swoich ulubionych książek.