Gminny Konkurs Frazeologiczny

Dnia 25 kwietnia w naszej szkole odbył się I Gminny Konkurs Frazeologiczny. Wzięli w nim udział reprezentanci następujących szkół:

– Szkoła Podstawowa w Częstkowie,

– Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie,

– Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie,

– Społeczne Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie.

Konkurs miał się przyczynić do wzbogacenia słownictwa uczniów, podniesienia ich sprawności językowej oraz rozwinąć zainteresowanie młodzieży językiem ojczystym.
GKF był przeznaczony dla uczniów klas VII szkoły podstawowej i II–III gimnazjum ze szkół gminy Szemud. Każdą placówkę mogło reprezentować maksymalnie trzech uczestników wyłonionych w szkolnym etapie konkursu. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązali test złożony z 18 zadań. Musieli wykazać się umiejętnościami: stosowania związków frazeologicznych i rozumienia ich znaczenia (w szczególności pochodzących z mitologii, Biblii, zawierających nazwy zwierząt i nazwy części ciała), określania typu frazeologizmu, wskazywania i poprawiania błędów frazeologicznych, rozpoznawania rodowodu podanych wyrażeń, zwrotów lub fraz.
Prace oceniało jury w składzie: P. Karina Józefczyk, P. Monika Foigt, P. A. Stenka i P. Marzena Szumnarska.

Laureatami I Gminnego Konkursu Frazeologicznego zostali:

I miejsce – Dominika Frankowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

II miejsce – Dominika Dopke z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

III miejsce – Dominik Cyman ze Społecznego Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki

Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów. Wszystkim uczestnikom zaś i ich opiekunom jeszcze raz dziękuję za pracę włożoną w przygotowanie do I Gminnego Konkursu Frazeologicznego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie.

Marzena Szumnarska
organizatorka GKF

 

Zaproszenie_GKF

Regulamin_Gminnego_Konkursu Frazeologicznego_2017-2018

zał._nr_1_GKF

zał._nr_2_GKF

zał._nr_3_GKF