Duży Samorząd

Dnia 22 czerwca 2017 roku zostały przeprowadzone w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego
Na początku czerwca, przed wyborami została powołana komisja wyborcza w skład, której wszedł opiekun SU (pani Agnieszka – nauczyciel) oraz członkowie – trzech uczniów: Paweł Wilczewski, Piotr Wilczewski  i Weronika Kwidzińska. Komisja wyborcza zajęła się rejestrowaniem kandydatów i ustaliła datę wyborów.
W ramach kampanii wyborczej, kandydaci informowali wyborców o swoich programach poprzez plakaty, ulotki oraz mały poczęstunek. Kilka dni przed wyborami została przeprowadzona debata, podczas której kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze.
Dnia 22.06 komisja wyborcza wydała karty do głosowania i rozpoczęły się wybory. Po ich zakończeniu, komisja przeliczyła głosy ważne/ nieważne. Wyniki podała do publicznej wiadomości.

W wyniku wyborów uczniowie wybrali:

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Anna Zielecka III D gim.,

Zastępca Przewodniczącego SU – Anna Pietrzykowska IIC gim.,

Koordynator sekcji zadaniowych – Martyna Wild IIC gim.,

Skarbnik SU – Karolina Okrój IIC gim.

W wybory samorządowe byli zaangażowani uczniowie z klas II i III (komisja wyborcza, kandydaci) oraz opiekun SU pani Agnieszka, która koordynowała organizację i przebieg wyborów. Kandydaci byli wspierani przez swoich kolegów i koleżanki poprzez aktywny udział w kampanii wyborczej.
W tym roku szkolnym 2017/2018 podjęliśmy współpracę z kolegami i koleżankami zaangażowanymi w projekt „Szkoła Demokracji” oraz „Filmoteką Szkolną. Akcja!”