Debata „Razem dla Niepodległej”

„Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba bardzo uważać, aby nikt nie brał jej sobie za wiele” – to słowa niemieckiego pisarza Henryka Manna, które stały się głównym mottem tegorocznych obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O skutkach braku zainteresowania krajem oraz trudach w walce o niepodległość, przypomniał półgodzinny występ artystyczny „Droga do niepodległości” pod kierunkiem pani Doroty, w którym w rolę zniewolonej Polski oraz zaborców wcielili się uczniowie klas VI.
            Walka o wolność była długa, w której Polacy chcieli być razem dla Niepodległej Polski. Czy  wciąż jesteśmy razem, czy mamy poczucie jedności narodowej? Czy święta państwowe nas łączą, czy dzielą, czym dla nas jest wolność, niepodległość, a czym patriotyzm? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni goście oraz uczniowie klas II i III z oddziałów gimnazjalnych podczas debaty „Razem dla niepodległej”. To wydarzenie było także znakomitym pretekstem, do zastanowienia się na tym, czym dzisiaj jest dla nas jest patriotyzm, posiadanie własnego państwa,  kim my jesteśmy i czym dla nas jest wolność, bo jak śpiewali Chłopcy z Placu Broni „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem(…)” . Ale czy my, Polacy rozumiemy tę wolność oraz jej granice?
            Tematy  poruszane podczas debaty były zasadnicze dla określenia naszej tożsamości i miejsca w społeczeństwie. Wypowiedzi uczestników były bardzo wartościowe. Wskazywały bowiem na potrzebę kształtowania postaw oraz wartości  jak: wolność, niepodległość, patriotyzm oraz  miłość do ojczyzny..        

zdjęcia: Jarosław Timur Gawryś      

UROCZYSTE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

 Termin i miejsce:

 09.11.2017 r.

 Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Szemudzie, budynek „B”.

PROGRAM

CZĘŚĆ I  10.00 – 10.20

Montaż słowno – muzyczny pt: „Droga do niepodległości”.

Przerwa 10.20 – 10.30

CZĘŚĆ II 10.30 – 11.15

Debata – „Razem dla Niepodległej” z udziałem zaproszonych gości i uczniów.

         Wyżej wspomniana debata będzie dotyczyć takich aspektów jak: niepodległość, wolność, patriotyzm oraz tożsamość narodowa i świadomość przynależności Polaków do narodu. Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania:

  • Co łączy Polaków, czy tylko klęski i mecze piłkarskie, czy coś więcej?
  • Co dla współczesnego Polaka oznacza słowo wolność i niepodległość?
  • Odnosząc się do słów piosenki „Kocham wolność” Chłopców z Placu Broni, co rozumiemy pod pojęciem wolność, czy jest wartością samą w sobie? Czy postrzegamy ją jako wolność od czegoś, albo wolność do czegoś? Czy wolność ma ograniczenia, jeśli tak, to czy znamy jej granice?
  • Czym jest patriotyzm, a czym jest wolność słowa dla współczesnego Polaka?
  • W jaki sposób dzisiaj wyrażany jest patriotyzm?
  • Jak być patriotą w czasach, gdy nie ma wojen, ani zaborów? Jak można manifestować patriotyzm, czy poprzez kupowanie patriotyzmu w supermarkecie, czy kształtowanie tej postawy?

CZĘŚĆ III  11.15 – 12.00

Lunch dla zaproszonych gości w Centrum Kultury i Sportu, ul. Szkolna 4a, Szemud.