Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Kaszubska Pieśń Bożonarodzeniowa

XVI Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

 

Zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i dorosłych z terenu całych Kaszub do wzięcia udziału w Konkursie Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej, który rozpocznie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 9:00 w Centrum Samorządowym  w Szemudzie.

 1. Organizatorzy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie; ul Szkolna 6, 84-217 Szemud;

strona internetowa szkoły: www.sp.szemud.pl

 1. Cele konkursu:
  • promocja talentów młodzieży;
  • ukazywanie piękna i wartości kultury kaszubskiej;
  • wzbudzenie zainteresowania uczniów kaszubską pieśnią bożonarodzeniową;
  • popularyzowanie nowych utworów kaszubskich;
  • integracja społeczności uczniowskiej.

 

 1. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział soliści lub zespoły w następujących grupach wiekowych:

 • przedszkola + klasy ,,0”,
 • szkoły podstawowe klasy I-III,
 • szkoły podstawowe klasy IV-VI,
 •  klasy VII i VIII
 • szkoły średnie i dorośli

 

 1. Regulamin konkursu:

 

 1. W kategorii: przedszkola i klasy „0” soliści i zespoły wykonują w języku kaszubskim po jednej pieśni (maksymalnie dwie zwrotki).
 2. W kategoriach: szkoły podstawowe kl. I - III, IV - VI, oraz klasy VII i VIII, szkoły średnie i dorośli, uczestnicy wykonują dwie pieśni. Jedną pieśń śpiewają a cappella, drugą z podkładem muzycznym (wszyscy śpiewają maksymalnie po dwie zwrotki).
 3. Gminy zgłaszają do finału pomorskiego łącznie po dwóch reprezentantów z każdej kategorii (np. dwóch solistów i dwa zespoły z danej kategorii wiekowej).
 4. Organizatorzy przyjmują też zgłoszenia solistów, zespołów z miejscowości, które nie przeprowadziły eliminacji gminnych oraz solistów czy zespołów reprezentujących inne instytucje niż szkoła.
 5. Zespoły wokalne nie mogą liczyć więcej niż 12 osób. (Nie dotyczy osób akompaniamentujących i dyrygenta).
 6. Jury powołane przez organizatora konkursu oceniać będzie:
  • dobór repertuaru;
  • wierność i poprawność językową;
  • wykonanie pod względem muzycznym;
  • akompaniament (preferowany akompaniament na żywo);
  • ogólny wyraz artystyczny (preferowane stroje regionalne lub galowe).

 

Uwaga! Nie będą oceniane pieśni, które nie są oryginalnymi pieśniami kaszubskimi tzn. pierwsza wersja nie powstała w języku kaszubskim (np. ,,Cicha noc”- niemiecka lub „Dzisiaj w Betlejem”- polska).

 

 1. Bibliografia (proponowane źródła):

 

 • Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé spiéwë pod red. Józefa Borzyszkowskiego – Zrzeszenie Kaszubsko– Pomorskie, Gdańsk 1982.
 • Tobie Boże chwała. Kaszubskie pieśni katolickie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Luzinie, Luzino 1993.
 • Jan Trepczyk – Lecë choranko. Pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie, Wejherowo 1997.
 • Tomasz Fópka, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi – Piesnie Rodny Zemi – ROST, Banino 2003.
 • Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik pod red. Eugeniusza Pryczkowskiego, Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk 2006.
 • Wacław Kirkowski – Z Tobą bëc, ROST, Banino 2007.

 

 • Edmund Lewańczyk – Wanoga z piesnią. Zbiérk piesni lëdowëch i religijnëch, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Baninie, Żukòwò 2014. 
 • Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski – Serce miec, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Baninie, 2015.
 • Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy pod red. Witosławy Frankowskiej – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie, Wydawnictwo REGION z Gdyni, 2015.  Dodatkowe informacje

Organizatorzy zapewniają: nagłośnienie, pianino i poczęstunek.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

Na zgłoszenia do konkursu czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2024 r.

Karty Uczestnictwa prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami.

Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez współorganizatorów wszystkich prezentacji oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpienia wykonawców.

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Zapewnienie należytej opieki niepełnoletnim uczestnikom konkursu należy do obowiązków opiekunów zgłoszonych grup bądź opiekunów prawnych.

Dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie są jednocześnie akceptacją regulaminu.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespól Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Szkolna 6),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji oraz realizacji Konkursu pn.: „XVI Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej”, a po zrealizowaniu w celach promocyjnych i archiwalnych, w tym publikacji wizerunku w mediach elektronicznych,
 • odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Data dodania: 2019-09-30 12:50:14
Data edycji: 2024-01-23 18:44:57
Ilość wyświetleń: 2600

Konkursy

Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
Więcej informacji

ERASMUS PLUS

Erasmus + Corner
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Potrzebne informacje oraz dokumenty
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej