Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

IV Międzynarodowe Spotkanie Nauczycieli w Ramach Programu Erasmus+ w Rumunii

IV Międzynarodowe Spotkanie Nauczycieli w Ramach Programu Erasmus+ w Rumunii

W dniach 19-26 października 2019 r. odbyło się IV Międzynarodowe Krótkoterminowe Szkolenie Kadry Pedagogicznej w ramach programu Erasmus+ w Targu Jiu (Rumunia). W spotkaniu udział wzięli  Dyrektor Szkoły Joanna Kwiecińska Szulc, Koordynator Projektu Erasmus + Agnieszka Dymura i nauczyciele:  Anna Nowak oraz Dariusz Matyk.
Gospodarzem mobilności była szkoła Traia Vuia Auto College w Târgu Jiu.  W spotkaniu uczestniczyło pięć delegacji w tym nauczyciele z Polski, Szwecji, Grecji, Litwy i Turcji. Tematyka szkolenia była poświęcona zastosowaniu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej  w nauczaniu i uczeniu się  uczniów ze Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi.
Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji uczniom ze SPE jest praca nauczyciela i ucznia przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają obecnie Technologie Informacyjno-Komunikacyjne. Są one  niezbędne do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym, co stawia przed szkołami wyzwanie odnośnie zmian w zakresie dydaktyki pracy z uczniami, przy wykorzystaniu tych funkcjonalności, które pozwolą dzieciom wyszukiwać, przetwarzać i korzystać z dostępnych informacji. Współcześni uczniowie to „cyfrowi tubylcy”, którzy inaczej odbierają i przetwarzają informacje niż ich poprzednicy. Pod wpływem kontaktu z technologiami w ich mózgach dokonały się ogromne zmiany w strukturze sieci neuronalnej, co musi nieść zmiany w  procesie dydaktycznym, ponieważ sposób ich uczenia się jest odmienny od tego sprzed ery informatyzacji.  Podczas przeprowadzonych dyskusji, wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, iż obecnie nie wystarczy już tylko „kreda i tablica”, konieczne są przede wszystkim zmiany w programie nauczania, podstawie programowej i kształceniu nauczycieli. Niezbędne są dostosowane do potrzeb, nowe formy pracy z uczniami oraz nowoczesne pobudzające kreatywność narzędzia, które wspierać będą naturalną potrzebę uczenia się. Uczniowie ze SPE wymagają od nauczycieli, pedagogów, psychologów szczególnego podejścia oraz przemyślanych i często nieszablonowych – dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci – metod i form pracy edukacyjnej i terapeutycznej. W tym zakresie bardzo pomocne okazują się właśnie narzędzia cyfrowe, dzięki którym często można wyzwolić w uczniach duży potencjał mimo wielu zaburzeń sensorycznych, percepcyjnych, komunikacyjnych i społecznych. Podczas warsztatów omawialiśmy, tworzyliśmy oraz prezentowaliśmy scenariusze lekcji oparte na koncepcji Flipped Classroom. Metoda ta opiera się na prostym pomyśle: uczniowie w domu zapoznają się z treściami lekcji, a w szkole powtarzają i systematyzują wiedzę oraz ćwiczą umiejętności. Nauczyciel zatem musi dostarczyć uczniom odpowiednie materiały dydaktyczne. Kilka lat temu były to w większości wydrukowane teksty. Dziś w przestrzeni wirtualnej znajdziemy wiele filmików, animacji, prezentacji, fotografii mogących posłużyć za pomoc podczas realizacji lekcji ww. metodą.
Seminarium poświęcone Technologią XXI wieku było bardzo inspirujące. Poznaliśmy wiele aplikacji, każda z nich ma nieco inną dostępność i specyfikę. Kilka z nich z pewnością wykorzystamy i na stałe wniesiemy do naszego warsztatu pracy. W praktyce potrzebujemy bowiem szerokiego spektrum kompetencji kluczowych, by móc przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym znajomość technologii staje się niezbędna do sprawnego funkcjonowania.
Mieliśmy także możliwość zapoznania się z platformą edukacyjną opartą o  Moodle. Nauczyciel może za jej pomocą dać swoim uczniom jasne wskazówki gdzie i jakich materiałów powinni szukać lub sam udostępnić klasie materiały do nauki. Dzięki platformie opartej np. o Moodle, nauka ma okazję stać się ciekawsza. Być może kiedyś zeszyty uda zastąpić się elektroniczną wersją dostępną w każdym zakątku świata…
Ponadto, odwiedziliśmy Christian Day Centre, instytucję wspierającą integrację codziennego życia młodych osób niepełnosprawnych w Târgu Jiu. Dyrektor ośrodka Daniel Andrei powitał nas serdecznie i w niezwykle ciekawy sposób przedstawił nam wachlarz zajęć terapeutycznych oferowanych bezpłatnie w tym ośrodku.
W celu zapoznania się z kulturą i historią Rumunii, mieliśmy możliwość zwiedzić Monaster Lainici – rumuński klasztor prawosławny położony na terenie Parku Narodowego Defileul Jiului, w miejscowości Bumbești-Jiu, średniowieczny zamek Korwina w Hunedoarze, który został wzniesiony na jednym z najbardziej wysuniętych na wschód wzgórz grupy górskiej Poiana Ruscă oraz Muzeum Sztuki w  Craiova. Podczas pierwszego dnia mobilności zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę  po mieście  Targu Jiu szlakiem architekta Brâncuși. Wszyscy uczestnicy byli  pod ogromnym wrażeniem dziedzictwa kulturowego miasta.
Mobilność zakończyła się ceremonią wręczenia certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu przez Dyrektora Szkoły Teodorę Muja oraz Koordynatora Projektu Iohanę Undrescu. W imieniu całego konsorcjum szkół uczestniczących w projekcie Let’s make SENse of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs składam serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły Traia Vuia Auto College w Targu Jiu oraz zespołowi ds. projektu Erasmus+ w tamtejszej placówce za bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie i organizacyjnie mobilność.

 

                                                                                                                           Koordynator Projektu Erasmus +
Agnieszka Dymura

Kliknij GALERIA

Data dodania: 2019-11-08 23:06:40
Data edycji: 2019-11-08 23:11:12
Ilość wyświetleń: 399

Konkursy

Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
Więcej informacji

ERASMUS PLUS

Let's make SENse of school - how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa Nauczyciela

Potrzebne informacje oraz dokumenty
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook