Szkoła Demokracji

Dnia 22.02.2018 roku, w naszej szkole odbyła się dyskusja panelowa na temat „Zmiany w szkole na lepsze”. Ostatnio pojawiło się kilka pomysłów ze strony kolegów i koleżanek. Najważniejsze z nich to:

 • Zorganizowanie dla nas kącika wypoczynkowego, z którym wiązałoby się wykonanie muralu na ścianie w szkole, w budynku „B” i przeprowadzenie konkursu między klasowego na projekt muralu. Ekipa, która zwycięży, oprócz nagród rzeczowych będzie wykonawcą muralu.
 • Uruchomienie radiowęzła.

W dyskusji wzięły udział trójki klasowe, od V sp. Do III gim. oraz uczestnicy Szkoły Demokracji. Podczas spotkania pojawiły się następujące propozycje:

 • miejscem dla radiowęzeł byłoby pomieszczenie obok portierni,
 • miejsce na mural – ściana przy gabinecie Pani pedagog i ściana przy sali 104 (sala podpisów dla klas III),
 • koszty zostaną ustalone po przygotowaniu kosztorysu, który uwzględniałby propozycję pozyskania środków np.: ze składek klasowych, zbiórki makulatury lub z Rady Rodziców.
 • Przeprowadzenie referendum dla uczniów, czy popierają w/w pomysły.
 • Ogłoszenie pomysłów uczniów na zebraniu z rodzicami i apelu.

23.02.2018 w piątek przedstawiciele Szkoły Demokracji przeprowadzili szkolne głosowanie w sprawie pomysłów na szkolny mural i przeprowadzenie konkursu między klasowego oraz uruchomienia radiowęzła.

Oto wyniki:

Dnia 22.02.2018 roku, w naszej szkole odbyła się dyskusja panelowa na temat „Zmiany w szkole na lepsze”. Ostatnio pojawiło się kilka pomysłów ze strony kolegów i koleżanek. Najważniejsze z nich to:

 • Zorganizowanie dla nas kącika wypoczynkowego, z którym wiązałoby się wykonanie muralu na ścianie w szkole, w budynku „B” i przeprowadzenie konkursu między klasowego na projekt muralu. Ekipa, która zwycięży, oprócz nagród rzeczowych będzie wykonawcą muralu.
 • Uruchomienie radiowęzła.

W dyskusji wzięły udział trójki klasowe, od V sp. Do III gim. oraz uczestnicy Szkoły Demokracji. Podczas spotkania pojawiły się następujące propozycje:

 • miejscem dla radiowęzeł byłoby pomieszczenie obok portierni,
 • miejsce na mural – ściana przy gabinecie Pani pedagog i ściana przy sali 104 (sala podpisów dla klas III),
 • koszty zostaną ustalone po przygotowaniu kosztorysu, który uwzględniałby propozycję pozyskania środków np.: ze składek klasowych, zbiórki makulatury lub z Rady Rodziców.
 • Przeprowadzenie referendum dla uczniów, czy popierają w/w pomysły.
 • Ogłoszenie pomysłów uczniów na zebraniu z rodzicami i apelu.

23.02.2018 w piątek przedstawiciele Szkoły Demokracji przeprowadzili szkolne głosowanie w sprawie pomysłów na szkolny mural i przeprowadzenie konkursu między klasowego oraz uruchomienia radiowęzła.

Oto wyniki:

MURAL

TAK: 150

NIE:  64

WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU/GŁOSY NIEWAŻNE: 3

RADIOWĘZEŁ

TAK: 165

NIE:  46

WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU/GŁOSY NIEWAŻNE: 6

RZECZNIK PRAW UCZNIA

MARTYNA WILD

RPU – kim jest?

To osoba, na której zawsze możesz polegać. Sam jest uczniem, więc tak jak Ty, zmaga się ze zwykłymi problemami nastolatków. Osoba ta stara się zaradzić Twoim kłopotom i wspólnie rozwiązać zaistniały problem.

DRODZY KOLEDZY I KOLEŻANKI

Na terenie szkoły będzie CZARNA SKRZYNKA. Dzięki niej możesz kierować pytania do szkolnego rzecznika (RPU), związane ze sprawami, które Cię nurtują, męczą, trapią, z którymi się nie zgadzasz. Jeżeli chcesz pozostać anonimowym, możesz wrzucić swoją wiadomość lub zapytanie w danej sprawie do czarnej skrzynki. Pudełko gwarantujące Twoją anonimowość zostanie umieszczone w szkolnej świetlicy (budynek „B”) i będzie opróżniane w każdy piątek.

CO WRZUCAĆ DO CZARNEJ SKRZYNKI?

 • Pytania do rzecznika,
 • prośby o rady,
 • skargi

Swoje pytania, prośbę o pomoc lub radę itp. Możesz również wysłać na maila rzecznika praw ucznia:

sekcjaprawna.spSzemud@onet.pl

Dnia 19.12.2017 r. grupa uczniów z Gimnazjum w Szemudzie przystąpiła do zmagań z innymi drużynami w Festiwalu Demokracji. Już od 8.00 uczestnicy starali się jak najlepiej wykonać każde zadanie powierzone im przez komisję. Niektóre przypadki zajmowały im dosłownie kilka minut, nad innymi musieli się trochę pomęczyć. Do zadań uczestników było zaliczane: memy o Szkole Demokracji, wywiady, zdjęcia działań i mapa myśli na temat działań SU. Jedno zadanie szczególnie przypadło uczniom do gustu. Musieli wykonać taniec grupowy. Towarzyszyło temu wiele frajdy. Zmagania zakończyły się około godziny 14.00. Uczestnicy zadowoleni i dumni z siebie stwierdzili, że odwalili kawał dobrej roboty. Z niecierpliwieniem wszyscy czekamy na kolejny festiwal i mamy nadzieję że przyniesie tyle samo emocji co poprzedni.

FILM 1

FILM 2 

FILM 3

ARTYKUŁ 2

W czwartek 16 listopada zorganizowaliśmy akcję – happening „STOP siadania na środku holu!”. Akcja ta, miała na celu zwrócenie uwagi całej społeczności szkoły, aby przez nieuwagę, nie blokować przejścia poprzez siadanie na środku korytarza.

            Bardzo nas cieszy fakt, że do akcji włączyli się także uczniowie z młodszych klas, którzy są z nami od kilku miesięcy. Bardzo im za to dziękujemy.

            Oprócz akcji przygotowaliśmy także znaki przypominające o nieblokowaniu przejścia. Wkrótce pojawią się w szkole, w widocznym miejscu.

Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu za wsparcie nas w przeprowadzeniu akcji:-)

                                                                                                 Aktywiści ze Szkoły Demokracji:-)

ARTYKUŁ1

WYZWANIA SZKOŁY DEMOKRACJI DZIAŁANIA UCZNIÓW I UCZENNIC

            Tworzymy sekcje/komisje tematyczne angażujące osoby zainteresowane danym tematem lub działaniem.

Od dwóch tygodni badamy potrzeby naszych kolegów i koleżanek. Potrzeb jest dużo. Nasi koledzy i koleżanki chcieliby, aby w szkole:

 • uruchomić pomoc koleżeńską, szczególnie w nauce,
 • stworzyć kącik relaksu, do odpoczynku, na ostatnim piętrze (sala 205),
 • była możliwość zakupienia zdrowej żywności w szkole,
 • radiowęzeł, muzyka podczas przerw,
 • szczęśliwy numerek.
 • zakaz siadania na środku korytarza.

            Resztę potrzeb prezentuje nasz plakat.

            Oprócz wyżej wymienionych potrzeb, pojawiły się też pomysły, ze strony uczniów, na utworzenie czegoś w rodzaju organizacji, sekcji, skupiających uczniów o podobnych zainteresowaniach, którzy chcieliby działać na rzecz szkoły. Pomysł nam się spodobał, bo mogą zaktywizować dużą liczbę uczniów, którzy mają naprawdę ciekawe pomysły.

Obecnie trwają zapisy do poszczególnych sekcji oraz ich liderów.

                                                                                   Aktywiści ze Szkoły Demokracji:-)