Rekrutacja do klasy 1

Lista uczniów klas pierwszych

Drodzy Rodzice,

przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły w budynku A w dniach 16-26 kwietnia 2018 roku.

Druki znajdują się w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: sp.szemud.pl

Oświadczenie

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej

Poniżej przydatne dokumenty dotyczące rekrutacji:

  1. Uchwała Rady Gminy
  2. Zarządzenie
  3. Terminy rekrutacji
  4. Karta zgłoszenia ucznia do klasy 1