XXVII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny

Regulamin

1.Temat konkursu: „Zabawy i ćwiczenia z samogłoskami lub sylabami z wykorzystaniem zmysłów”.

2.Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń, zwany dalej Organizatorem, przy współudziale Wydawnictwa KOMLOGO– Piotr Gruba, z siedzibą w Niezdrowicach, przy ul. Wiejskiej 21, CEIDG, NIP: 7561307604, REGON: 273221318, zwanym dalej Współorganizatorem.

3.Czas trwania konkursu: od 12.02.2018r.do 13.04.2018r. Decyduje data stempla pocztowego.

4.Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

I– dzieci od 4 do 6 lat,

II– dzieci niepełnosprawne od  4do 6 lat,

III– dzieci od 7 do9 lat,

IV– dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat,

V– dzieci od 10 do 12 lat,

VI – dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat

5.Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu. Prezentacja umiejętności, możliwości i zdolności plastycznych oraz wspólne zaangażowanie nauczycieli i logopedów w pracy nad rozwojem mowy u dzieci i młodzieży.

6.W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy nadesłać pracę plastyczną.

Praca plastyczna powinna ilustrować samogłoski lub wybrane sylaby w nagłosie lub wygłosie lub śródgłosie, lecz ich wykonanie musi być zrobione w taki sposób, żeby wykorzystane zostały elementy z wybranego zmysłu.

Czyli praca plastyczna ma być ćwiczeniem lub zabawą z samogłoskami lub sylabami przez zmysły (np. dotyku, słuchu, zapachu, wzroku, smaku). Sensoryczne przedstawienie tematu konkursu logopedycznego pozwoli na ciekawsze poznanie i naukę trudnych sylab oraz samogłosek.

7.Format pracy: – A4. Technika: – dowolna. Dozwolone jest naklejanie elementów przestrzennych

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy do dnia 11.04.2018 (Środa) do sali nr 4 (gabinet logopedyczny) do pani  Anny Mach.