Pracownicy szkoły

Wykaz nauczycieli uczących w roku szkolnym 2018/2019 w szkole w Szemudzie:

Tomasz Becker – nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy
Bartłomiej Bach – nauczyciel religii
Katarzyna Byczkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Iwona Charęzińska – nauczyciel języka niemieckiego
Anna Chiżyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacja szachy
Janina Chustak – nauczyciel religii
Jolanta Dampc – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Anna Damps – nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy
Marta Duda – nauczyciel plastyki i WOS
Justyna Dunst – nauczyciel religii
Agnieszka Dymura – nauczyciel języka angielskiego
Beata Geffroy – nauczyciel języka francuskiego, bibliotekarz
Joanna Gołąbek – nauczyciel matematyki, informatyki
Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn – psycholog szkolny
Anna Karpińska-Wendt – nauczyciel chemii
Beata Kiełt – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Dagmara Klein – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Dominika Krampa – nauczyciel matematyki
Beata Kurczewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Kurowska – nauczyciel języka polskiego
Sabina Kwidzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, język kaszubski
Agnieszka Labuda – nauczyciel języka angielskiego, doradztwo zawodowe
Grzegorz Lasowski – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacja szachy
Beata Lejman – nauczyciel języka angielskiego
Marzena Lekner – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Bernadeta Lesner – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Beata Lewandowska – nauczyciel informatyki, języka kaszubskiego
Danuta Lewko – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Ewa Lezner – wychowawca świetlicy
Agnieszka Lorenz – wychowawca świetlicy
Hana Lubert – pedagog szkolny
Anna Mach – nauczyciel logopeda
Marta Marszałek-Zięba – wicedyrektor klas IV – VIII i gimnazjum, nauczyciel języka angielskiego
Dariusz Matyk – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne
Magdalena Naczk – Gołębiowska – wicedyrektor przedszkola i klas I-III, nauczyciel języka polskiego
Anna Napieralska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Maria Nejman – nauczyciel wychowania fizycznego
Anna Nowak – nauczyciel geografii
Dorota Penkowska – Hoppe – nauczyciel historii i społeczeństwa, historii
Agata Plichta – Becker – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Sławomira Pokryfka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Prabucka – nauczyciel przyrody
Marta Rapa – Leszczyńska – nauczyciel wychowania fizycznego
Wioleta Roda – kierownik świetlicy
Sabina Scheibe – pełniąca obowiązki Dyrektora, nauczyciel matematyki
Agata Jaskot – Sirocka – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Aneta Stenka – nauczyciel języka polskiego
Patyrycja Struck – nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki
Aleksandra Stubba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Marzena Szumnarska – nauczyciel języka polskiego
Ewa Szymańska – nauczyciel fizyki
Lucyna Trzeciak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Urbaniak – nauczyciel matematyki
Justyna Wicon – nauczyciel matematyki, informatyki
Mirela Wild – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Aleksandra Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Wojciechowska – nauczyciel języka polskiego
Katarzyna Wydrowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Irena Zalewska – nauczyciel historii
Beata Ziemann – Pietrzykowska – nauczyciel biologii, przyrody
Małgorzata Żebrowska – nauczyciel języka angielskiego