Pracownicy szkoły

Wykaz nauczycieli uczących w roku szkolnym 2019/2020 w szkole w Szemudzie:

Tomasz Becker – nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy
Katarzyna Byczkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Iwona Charęzińska – nauczyciel języka niemieckiego
Anna Chiżyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacja szachy
Janina Chustak – nauczyciel religii
Jolanta Dampc – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Marta Duda – nauczyciel plastyki i WOS
Justyna Dunst – nauczyciel religii
Agnieszka Dymura – nauczyciel języka angielskiego
Beata Geffroy – nauczyciel muzyki, bibliotekarz
Joanna Gołąbek – nauczyciel matematyki, informatyki
Renata Górska – nauczyciel przyrody, języka kaszubskiego
Anna Karpińska-Wendt – nauczyciel chemii
Beata Kiełt – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Dagmara Klein – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Beata Kurczewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Kurowska – nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Kustusz – nauczyciel religii
Sabina Kwidzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, język kaszubski
Joanna Kwiecińska – Szulc – Dyrektor szkoły, nauczyciel historii
Agnieszka Labuda – nauczyciel języka angielskiego, doradztwo zawodowe
Grzegorz Lasowski – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacja szachy
Beata Lejman – nauczyciel języka angielskiego
Marzena Lekner – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Bernadeta Lesner – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Beata Lewandowska – nauczyciel informatyki, języka kaszubskiego
Danuta Lewko – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Ewa Lezner – wychowawca świetlicy
Agnieszka Lorenz – pedagog szkolny
Anna Mach – nauczyciel logopeda
Marta Marszałek-Zięba – wicedyrektor klas IV – VIII, nauczyciel języka angielskiego
Dariusz Matyk – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne, fizyka
Katarzyna Mitkiewicz – psycholog szkolny
Magdalena Naczk – Gołębiowska – wicedyrektor przedszkola i klas I-III, nauczyciel języka polskiego
Anna Napieralska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Anna Nowak – nauczyciel geografii
Dorota Penkowska – Hoppe – nauczyciel historii
Agata Plichta – Becker – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Marta Rapa – Leszczyńska – nauczyciel wychowania fizycznego
Wioleta Roda – kierownik świetlicy
Sabina Scheibe – nauczyciel matematyki
Agata Jaskot – Sirocka – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Aneta Stenka – nauczyciel języka polskiego
Patyrycja Struck – nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki
Lucyna Trzeciak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Urbaniak – nauczyciel matematyki
Justyna Wicon – nauczyciel matematyki, informatyki
Mirela Wild – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Aleksandra Wiśniewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Wojciechowska – nauczyciel języka polskiego
Katarzyna Wydrowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Irena Zalewska – nauczyciel historii
Beata Ziemann – Pietrzykowska – nauczyciel biologii
Małgorzata Żebrowska – nauczyciel języka angielskiego